Covid-19 | Hotel Ullensvang ønsker gjester velkommen. Les mer om våre smitteverntiltak

Miljø & Bærekraft

Se bilder

Hotel Ullensvang har vært sertifisert med miljømerket Miljøfyrtårn siden 2012. Miljøfyrtårn gir en troverdig miljøprofil for de som vil ta et miljøansvar utover det myndighetene krever. Ledelsen med hele staben er opptatt av bærekraft og vi tar ansvar i vår daglige drift.

Miljømessig – bevaring av natur, kultur og miljø

Hotellet sin miljøstrategi er å til enhver tid kartlegge muligheter for å gjøre tiltak for å kunne drive på en mest mulig miljøvennlig måte. Dette til glede for våre gjester, tilsette, lokalsamfunnet og ikke minst de fantastiske omgivelsene hotellet er lokalisert i.

 

Vi er stolte over at vi allerede på tidlig 1980- tallet hadde på plass et miljøvennlig fan coil system der vi bruker Sørfjorden til å varme opp hotellet på høsten, vinteren og våren, samt bruker samme prinsipp til å kjøle ned hotellet på sommerstid. Fan coil er basert på viftefunksjon og kan ikke sammenlignes med aircondition. Samtlige rom er utstyrt med en hovedbryter som styrer lyset på rommet. Hotellet har i den senere tid skiftet ut hundrevis av spotter til miljøvennlige LED lys. Hotellet har også skiftet ut samtlige balkongdører og vindusfelt, noe som har ført til en svært forbedret «U-verdi». For at hotellet skal bruke mindre energi blir spil varmen ifra kjøle / fryse motorene på hotellet samlet opp og brukt til å forvarme varmt vannet til hotellet, eventuelt ekstra vann i denne sløyfen blir også brukt for å holde utearealene snø- og isfritt om vinteren.

 

Hotel Ullensvang får, som sine naboer gårdbrukerne, vannet sitt ifra en lokale vann kilde 900 moh bak bygden Lofthus. Dette er rent og kortreist kilde vann. Ullensvang buffet er godt kjent og populært blant norske og utenlandske gjester, samtidig som vi har et mål om å redusere svinn i størst mulig grad. Hotellet har etter innføring av egen matkvern redusert matavfallsmengden med 76%. Matavfallet blir tørket og all fuktighet fjernet, konsistensen blir nesten som «kaffe grut» og kan brukes som ekstra tilførsel av jord på dyrket mark. Hotellet har som mål å redusere avfallsmengde i enda større grad for framtiden. Statistikk over avfall blir daglig utført og evt. avvikende rapportering blir analysert og evt. tiltak blir iverksatt. Vi oppfordrer også våre gjester til vise miljøansvar ved å forsyne seg flere ganger, men til å spise opp maten på tallerken sin. Fruktbygden Lofthus har mye lokalt å tilby i sommermånedene og vi bestreber oss å tilby så mye lokal mat som vi kan, innenfor rimelighetens grenser. Det blir kjøpt inn stadig mer økologisk mat for å støtte landbruk som tar miljøhensyn. Vi stiller krav til leverandørene våre til å bruke miljøvennlig emballasje. Kildesortering foregår på høyt nivå.

 

Hotelldrift krever effektiv og nøyaktig rengjøring. Det er likevel mulig å bruke mindre desinfeksjonsmidler og bruke vann tilsatt elektro for +/ - joner for å tiltrekke seg bakterier. Hoteller produserer mye skittentøy. Vi ber derfor gjestene våre om hjelp for å reduser volumet og dermed spare miljøet. Gjestene våre blir oppfordret til å bruke håndkle flere ganger. Det ligger heller ikke håndkle ute i badeavdelingen – man henvender seg i resepsjonen for å få flere håndkle. Små tiltak kan gjøre en stor forskjell. Vaskeri leverandøren vår benytter produkter som tilfredsstiller kravene til Svanen for å minimere utslipp av såpe og kjemikalier.

 

Hotel Ullensvang har et aktivt arbeidsmiljøutvalg som til enhver tid fokuserer på å komme med forslag til tiltak for å legge til rette for en mer miljøvennlig drift.

 

Bevaring av Kulturhistorie

Som historisk hotell er vi veldig opptatt av å formidle gjestene våre opplevelser i en ramme som synliggjør verdier i vår nasjonale tradisjon og kultur. Dette gjennom kunst og antikviteter, fokus på lokal identitet, mat og drikke med lokal identitet, men også gjennom formidling av spesielle lokale tradisjoner og livsstil, t.d. Jonsok feiring som foregår i hotellets hage hvert år. En liten tankevekker er at samtlige hotell i grupperingen De Historiske forvalter kulturhistorien helt gratis på vegne av fellesskapet.

 

Bevaring av Naturhistorie

Som viktig hjørnesteinsbedrift tar vi samfunnsengasjement på alvor og hotellet bidrar mye til både lokalsamfunn- men også destinasjonsutvikling. Hotel Ullensvang har med lokale samarbeidspartnere tilrettelagt for at nærområdet i form av stier og løyper kan benyttes til svært mange spennende naturopplevelser. Det er viktig å holde kulturlandskapet vedlike slik at også nye generasjoner kan hente inspirasjon og velvære som naturen gir oss.

 

Sosialt – styrking av sosiale verdier

Som hjørnesteinsbedrift i en liten kommune er vi opptatt av å støtte gode lokale tiltak og bidrar med ikke ubetydelige summer i form av sponsing inn i bl.a. organisasjoner, idrett og kultur.

Hotel Ullensvang har siden 1980- tallet vært en tariffbunden bedrift, noe som sikrer våre ansatte regulerte arbeidsforhold og -vilkår. Vi føler et sterkt arbeidsgiveransvar og bestreber oss å være helårsarbeidsgiver, på tross av svært utfordrende vintermåneder.

Et godt sted å bo er et godt sted å besøke! Det er avgjørende at lokalsamfunnene kan høste minst like store gevinster fra turismen som de besøkende. Vi jobber tett sammen med lokale leverandører – både på mat/ drikke, men også innen kultur og opplevelser. Ledelsen sitter videre i relevante styrer med mål om å utvikle lokalt og regionalt reiseliv – til det beste for lokalsamfunnet.

 

Økonomisk – økonomisk levedyktighet

Ledelsen engasjerer seg lokalt og nasjonalt i verdiskapingsdebatten med fokus på bærekraftig og lokal verdiskaping. Vi mener at lønnsomhet og verdiskaping er langt viktigere enn volum. Det langsiktige perspektiv er avgjørende for å sikre økonomisk levedyktighet også for fremtidige generasjoner.

 

Les mer
{{translations.GUEST_PLURAL}}
{{bookingModel.adults + bookingModel.children.length}} {{((bookingModel.adults + bookingModel.children.length) === 1 ? translations.GUEST_SINGULAR : translations.GUEST_PLURAL) | lowercase}}, {{bookingModel.rooms}} {{((bookingModel.rooms === 1) ? translations.ROOM_SINGULAR : translations.ROOM_PLURAL) | lowercase}}
{{translations.CHANGE_ORDER}}
{{translations.ARRIVAL}}
{{translations.DEPARTURE}}
{{translations.AGE_FOR_CHILD_PLURAL}}
{{translations.CHILD_AGE_INPUT_ERROR}}
{{translations.CHANGE_ORDER}}