Personvernerklæring

Vi respekterer ditt personvern og er opptatt av å verne om personopplysningene til våre gjester! Denne personvernerklæring forteller om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Personvernerklæring

Erklæringen gjelder Hotel Ullensvang med tilhørende nettside, www.hotel-ullensvang.no
Hotel Ullensvang skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

 

Hotel Ullensvang behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, i forbindelse med reservasjon eller innhenting av pristilbud på hotellets varer- og tjenester, når man overnatter eller benytter seg av hotellets varer og tjenester samt i forbindelse med markedsføring av hotellet.

 

Det vil i erklæringen fremkomme kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller krever innsyn på hvilke informasjon som lagres om deg.

 

Behandling av personopplysninger

Hotel Ullensvang behandler personopplysninger med det formål å kunne levere og yte samt administrere de varer- og tjenester som hotellet tilbyr. For å kunne utføre vårt arbeid er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, nasjonalitet, adresse, e-post, fødselsdato, detaljer på bestilling (antall personer, romnummer, pris, betalingsmåte, pensjonskode), særskilt informasjon som må hensyntas (allergier, ønsker etc.), passnummer for utenlandske gjester, evt. arbeidsgiver etc.

 

Videre kan det være tilfeller hvor vi samler inn kortopplysninger (type kort, navn på kortholder, kortnummer, utløpsdato samt sikkerhetskode (CVC-kode).

 

Ved bestillinger som inngår barn under myndighetsalder, vil navn, alder, samt bestilte varer og tjenester tilknyttet barnet bli lagret for å kunne yte og levere bestilte tjenester. Vi tar personopplysninger tilknyttet barn på største alvor.

 

Hotel Ullensvang gir ikke eller selger personlige opplysninger til en tredjepart. Personopplysninger kan derimot bli delt med tredjepart om man ser nødvendigheten for å administrere, drifte og vedlikeholde hotellets nettside eller tjenester.

 

Ved bruk av vår nettside eller bestilling via tredjeparts bookingkanal vil det automatisk bli samlet inn opplysninger, hvorav noe kan være av personlig karakter. Dette kan være IP-adresse, lokasjon/posisjon, enhetsinnstillinger, diverse informasjon vedr. operativsystem som benyttes, tidspunkt for besøk og bestilling, informasjonskapsel (cookie) og lignende. 

 

Ved kampanjer, undersøkelser, konkurranser etc. vil det også kunne hende personopplysninger blir registrert.

 

Ved selve oppholdet vil informasjon fra pålogging på hotellets gjeste WIFI samt forbruk av varer- og tjenester registreres. Ved ankomst vil gyldig betalingskort kunne bli autorisert ved innsjekk – evt. belastning av bestilte varer og tjenester vil kunne bli utført i forkant av eller under innsjekk ved oppholdet.

 

Hotel Ullensvang har som en ansvarlig bedrift et viktig ansvar for å påse at sikkerheten til en hver tid er tilfredsstillende. Hotel Ullensvang er kameraovervåket – dette fremkommer med synlige oblat ved inngangene til hotellet. Et tungtveiende formål med overvåkning over eiendommen er som følger av å forebygge og oppklare gjentatt kriminalitet. Kamera er installert på bakgrunn av drøftelser, utforminger, gjennomføring og endringer av kontrolltiltak sammen med arbeidstakernes tillitsvalgt.
Lagringstid av data er i henhold til norsk lovverk.

 

For ordensskyld presiseres det at bedriften ikke har plikt til å oppgi alle typene av personopplysninger som den behandler. Bedriften har utført en vurdering for å påse at all informasjon som de registrerte vil forvente å finne – fremkommer i erklæring.  

 

Behandlingsgrunnlaget for behandling

Vår behandling av opplysninger kan være nødvendig for å oppfylle forpliktelser i avtalen som du som gjest/kunde har inngått med oss. Ved bestilling eller utarbeidelse av tilbud pr. telefon, e-post, internett eller ved oppmøte vil etterspurt informasjon være nødvendig å registrere for å kunne bruke opplysningene dine til å oppfylle forpliktelsen vår med å administrere og fullføre bestilling/tilbud.

 

Videre vil informasjon kunne brukes på bakgrunn av legitime interesser. Dette være seg å tilpasse informasjonen ut i fra dine interesser og fokusområder både på våre nettsider, nyhetsbrev, kampanjer, konkurranser samt i form av informasjon gitt før, under eller etter oppholdet. Videre vil informasjon kunne brukes i forbindelse med å avsløre svindel.

 

Ved å følge gjeldende personvernregelverk, vil vi i tilfeller som krever dette, be om ditt samtykke før vi bruker dine opplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

 

Du står fritt til å be om å trekke ditt samtykke ved å henvende deg til hotellet.

 

Tredjeparts aktører

Hotel Ullensvang har samarbeid med underleverandører som leverer systemer eller verktøy for å kunne drifte hotellet. I tilfelle med andre aktører som opererer på vegne av hotellet og som involverer behandling av personopplysninger, foreligger en databehandleravtale i grunn – dette med formål om å forsikre oss om at personopplysninger blir behandlet etter regelverket.

Videre vil hotellet måtte forholde seg til offentlige myndigheter.

 

Hotel Ullensvang har rutiner og retningslinjer ovenfor sine ansatte samt leverandører for å forsikre om at personopplysninger sikres til en hver tid.

 

I forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev benyttes det en etablert amerikansk markedsføringsaktør som er «Privacy Shield»-sertifisert.

 

Med formål om å kunne tilby et brukervennlig nettsted, analyseres brukermønsteret blant de som besøker vårt nettsted. For dette arbeidet bruker vi analyseverktøyet Google Analytics som blant annet bruker informasjonkapsler/cookies. Informasjon som samles inn av Google Analytics lagres på deres servere i USA.

 

Lagringstid av data

Personopplysninger lagres så lenge vi anser det som nødvendig for å oppfylle formålet med behandling eller lovpålagte plikter som blir stilt bedriften. All informasjon som lagres vil være underlagt denne erklæring. Vi viser blant annet til bokføringsloven som pålegger oss å bevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

 

Ved forespørsel fra deg vil vi slette personopplysninger om deg, med mindre vi er lovpålagt eller har et rettslig grunnlag for å oppbevare personopplysninger videre.

 

Dine rettigheter

Du som registrert i vårt system har følgende rettigheter:

  • Be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg
  • Be om retting av opplysninger som er uriktige
  • Be om sletting av opplysninger
  • Be om begrensning av behandling
  • Protestere mot at opplysninger blir behandlet
  • Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller andre
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
  • Klage til Datatilsynet i Norge (eller tilvarende organ der den registrerte bor eller der regelbrudd har funnet sted) på behandling av personopplysninger

 

Endringer i personvernerklæring
Ved endring, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

 

Behandlingsansvarlig for dine opplysninger

Hotel Ullensvang AS må ansees som behandlingsansvarlig for de personopplysninger som Hotel Ullensvang besitter. Det administrative og operasjonelle ansvaret for etterlevelse av personvern er gitt til ansvarlig person med tilhørende utvalg i bedriften. Bedriften kan ved henvendelser kontaktes på følgende måte:

Besøksadresse: Ullensvangvegen 865, 5781 Lofthus
Postadresse:     Hotel Ullensvang AS, Postboks 83, 5787 Lofthus
E-postadresse: ullensvang@hotel-ullensvang.no
Telefon:              +47 53 67 00 00

 

Dersom du mener at Hotel Ullensvang behandler personopplysninger i strid med lovverket, ber vi om en tilbakemelding om dette. Du kan også rette spørsmål eller klage til Datatilsynet.

Les mer
{{translations.GUEST_PLURAL}}
{{bookingModel.adults + bookingModel.children.length}} {{((bookingModel.adults + bookingModel.children.length) === 1 ? translations.GUEST_SINGULAR : translations.GUEST_PLURAL) | lowercase}}, {{bookingModel.rooms}} {{((bookingModel.rooms === 1) ? translations.ROOM_SINGULAR : translations.ROOM_PLURAL) | lowercase}}
{{translations.CHANGE_ORDER}}
{{translations.ARRIVAL}}
{{translations.DEPARTURE}}
{{translations.AGE_FOR_CHILD_PLURAL}}
{{translations.CHANGE_ORDER}}