Personvernerklæring

Vi respekterer ditt personvern og er opptatt av å verne om personopplysningene til våre gjester! Denne personvernerklæring forteller om hvordan vi samler inn og bruker personopplysninger.

Personvernerklæring

Erklæringen gjelder Hotel Ullensvang AS (organisasjonsnr.: 985 826 609) med tilhørende nettside, www.hotel-ullensvang.no samt andre systemer og kanaler hotellet bruker for å drifte hotellet.  
Hotel Ullensvang skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven.

Hotel Ullensvang behandler dine personopplysninger i forskjellige sammenhenger, i forbindelse med reservasjon eller innhenting av pristilbud på hotellets varer- og tjenester, når man overnatter eller benytter seg av hotellets varer og tjenester, i forbindelse med markedsføring av hotellet samt for å ta betalt for varer- og tjenester, for å nevne noe.

Det vil i erklæringen fremkomme kontaktinformasjon dersom du har spørsmål eller krever innsyn på hvilke informasjon som lagres om deg.

 

Behandling av personopplysninger

Hotel Ullensvang behandler personopplysninger med det formål å kunne levere og yte samt administrere de varer- og tjenester som hotellet tilbyr. For å kunne utføre vårt arbeid er det nødvendig for oss å behandle blant annet navn, nasjonalitet, adresse, e-post, fødselsdato, detaljer på bestilling (antall personer, romnummer, pris, betalingsmåte, pensjonskode), særskilt informasjon som må hensyntas (allergier, ønsker etc.), passnummer for utenlandske gjester, evt. arbeidsgiver etc.

 

Videre kan det være tilfeller hvor vi samler inn kortopplysninger (type kort, navn på kortholder, kortnummer, utløpsdato samt sikkerhetskode (CVC-kode).

 

Ved bestillinger som inngår barn under myndighetsalder, vil navn, alder, samt bestilte varer og tjenester tilknyttet barnet bli lagret for å kunne yte og levere bestilte tjenester. Vi tar personopplysninger tilknyttet barn på største alvor.

 

Hotel Ullensvang gir ikke eller selger personlige opplysninger til en tredjepart. Personopplysninger kan derimot bli delt med tredjepart om man ser nødvendigheten for å administrere, drifte og vedlikeholde hotellets nettside eller tjenester.

 

Ved bruk av vår nettside eller bestilling via tredjeparts bookingkanal vil det automatisk bli samlet inn opplysninger, hvorav noe kan være av personlig karakter. Dette kan være IP-adresse, lokasjon/posisjon, enhetsinnstillinger, diverse informasjon vedr. operativsystem som benyttes, tidspunkt for besøk og bestilling, informasjonskapsel (cookie) og lignende. 

 

Ved kampanjer, undersøkelser, konkurranser etc. vil det også kunne hende personopplysninger blir registrert.

 

Ved selve oppholdet vil informasjon fra pålogging på hotellets gjeste WIFI samt forbruk av varer- og tjenester registreres. Ved ankomst vil gyldig betalingskort kunne bli autorisert ved innsjekk – evt. belastning av bestilte varer og tjenester vil kunne bli utført i forkant av eller under innsjekk ved oppholdet.

 

Behandlingsgrunnlaget for behandling

Vår behandling av opplysninger kan være nødvendig for å oppfylle forpliktelser i avtalen som du som gjest/kunde har inngått med oss. Ved bestilling eller utarbeidelse av tilbud pr. telefon, e-post, internett eller ved oppmøte vil etterspurt informasjon være nødvendig å registrere for å kunne bruke opplysningene dine til å oppfylle forpliktelsen vår med å administrere og fullføre bestilling/tilbud.

 

Videre vil informasjon kunne brukes på bakgrunn av legitime interesser. Dette være seg å tilpasse informasjonen ut i fra dine interesser og fokusområder både på våre nettsider, nyhetsbrev, kampanjer, konkurranser samt i form av informasjon gitt før, under eller etter oppholdet. Videre vil informasjon kunne brukes i forbindelse med å avsløre svindel.

 

Ved å følge gjeldende personvernregelverk, vil vi i tilfeller som krever dette, be om ditt samtykke før vi bruker dine opplysninger i forbindelse med direkte markedsføring.

 

Du står fritt til å be om å trekke ditt samtykke ved å henvende deg til hotellet.

 

Hotel Ullensvang har som en ansvarlig bedrift et viktig ansvar for å påse at sikkerheten til en hver tid er tilfredsstillende. Hotel Ullensvang er kameraovervåket – dette fremkommer med synlige oblat ved inngangene til hotellet. Et tungtveiende formål med overvåkning over eiendommen er som følger av å forebygge og oppklare gjentatt kriminalitet. Kamera er installert på bakgrunn av drøftelser, utforminger, gjennomføring og endringer av kontrolltiltak sammen med arbeidstakernes tillitsvalgt.
Lagringstid av data er i henhold til norsk lovverk.

 

For ordensskyld presiseres det at bedriften ikke har plikt til å oppgi alle typene av personopplysninger som den behandler. Bedriften har utført en vurdering for å påse at all informasjon som de registrerte vil forvente å finne – fremkommer i erklæring.  

 

Tredjeparts aktører

Hotel Ullensvang har samarbeid med underleverandører som leverer systemer eller verktøy for å kunne drifte hotellet. I tilfelle med andre aktører som opererer på vegne av hotellet og som involverer behandling av personopplysninger, foreligger en databehandleravtale i grunn – dette med formål om å forsikre oss om at personopplysninger blir behandlet etter regelverket.

 

Videre vil hotellet måtte forholde seg til offentlige myndigheter.

 

Hotel Ullensvang har rutiner og retningslinjer ovenfor sine ansatte samt leverandører for å forsikre om at personopplysninger sikres til enhver tid.

 

I forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev benyttes det en etablert amerikansk markedsføringsaktør som er «Privacy Shield»-sertifisert.

 

Med formål om å kunne tilby et brukervennlig nettsted, analyseres brukermønsteret blant de som besøker vårt nettsted. For dette arbeidet bruker vi analyseverktøyet Google Analytics som blant annet bruker informasjonkapsler/cookies. Informasjon som samles inn av Google Analytics lagres på deres servere i USA. For mer detaljert informasjon om Hotel Ullensvang sin bruk av informasjonskapsler – se vår nettside: https://www.hotel-ullensvang.no/om-hotellet/informasjonskapsler/

 

Lagringstid av data

Personopplysninger lagres så lenge vi anser det som nødvendig for å oppfylle formålet med behandling eller lovpålagte plikter som blir stilt bedriften. All informasjon som lagres vil være underlagt denne erklæring. Vi viser blant annet til bokføringsloven som pålegger oss å bevare detaljert kjøpshistorikk i fem år.

 

Ved forespørsel fra deg vil vi slette personopplysninger om deg, med mindre vi er lovpålagt eller har et rettslig grunnlag for å oppbevare personopplysninger videre.

 

Situasjoner hvor opplysninger blir behandlet:

Situasjoner hvor vi behandler personopplysninger og behandlingsgrunnlag samt lagringstid for dette:

 

Forespørsel om tilbud på våre varer- og tjenester:
Ved forespørsel fra deg som potensiell kunde vil vi måtte innhente nødvendig informasjon for å kunne utarbeide et gjeldende pristilbud basert på de ønsker og krav du som potensiell kunde forespør/krever av våre varer- og tjenester.

 

 OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon som navn på bestiller, evt. firmanavn, reisebyrånavn etc.
* Kontaktinformasjon som telefonnummer, e-post adresse, postadresse
* Data nødvendig for å behandle forespørsel som for eksempel dato, antall personer, romtype, pensjon, alder på gjester, anledning for forespørsel, fremkomstmiddel til og fra hotellet, tilleggsinformasjon om spesifikke ønsker/krav etc. som må hensyntas for å utarbeide et pristilbud.

 

BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Behandle informasjon for å kunne utføre/fullføre avtale med deg.

 

LAGRINGSTID:
Informasjon vil lagres inntil 5 år i vårt hotellsystem fra dato man har forespurt et opphold eller levering av våre varer- og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å oppbevare informasjon for mer enn 5 år om det foreligger utestående krav som ikke er oppgjort.

 

Behandle generelle henvendelser/forespørsler:
Hotel Ullensvang vil i tilfeller lagre nødvendig informasjon ved forespørsler utført pr. mail, telefon, sosiale medier, oppmøte etc. Dette med formål om å kunne respondere, følge opp og utføre nødvendig tiltak basert på henvendelse hvor det blir forventet en respons/tilbakemelding. 

 

OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon som navn
* Kontaktinformasjon som telefon, e-post adresse, postadresse
* Reservasjon/bookinginformasjon basert på tidligere opphold, bestilling, avbestilling, no shows etc. 
* Bookinginformasjon basert på tidligere opphold for å sende relevante tilbud og informasjon.

 

BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Behandle informasjon for å kunne utføre/fullføre avtale med deg.

 

LAGRINGSTID:
Så lenge du som eksisterende gjest eller tidligere interessent har henvendt deg til Hotel Ullensvang og oppgitt etterspurt informasjon – vil data lagres så lenge man anser det som nødvendig for å kunne behandle henvendelse og påse at evt. tiltak iverksettes basert på henvendelse. Vi forbeholder oss retten til å oppbevare informasjon for mer enn 5 år om det foreligger utestående krav som ikke er oppgjort.

 

Bestilling/bookinger på våre varer- og tjenester:
Ved bestilling av varer- og tjenester hos oss vil vi innhente nødvendig informasjon for å kunne bekrefte bestilling og for å kunne oppfylle de krav og ønsker som fremkommer i forkant av opphold.

 

OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon som navn på bestiller, evt. firmanavn, reisebyrånavn etc.
* Kontaktinformasjon som telefonnummer, e-post adresse, postadresse
* Data nødvendig for å bekrefte bestilling som for eksempel dato, antall personer, navn på gjester (navneliste, romfordelingsliste, deltakerliste), romtype, pensjon, alder på gjester, anledning for forespørsel, fremkomstmiddel til og fra hotellet, tilleggsinformasjon om spesifikke ønsker/krav/preferanser etc. (eks.: allergier, handicap) som må hensyntas for å bekrefte bestilling og levere våre varer- og tjenester.
* Betalingsgaranti i form av kredittkortinformasjon, bankdetaljer etc.
* Reservasjonshistorikk fra tidligere og evt. fremtidige bestillinger/kanselleringer/No shows etc. Tidligere forbruk av våre varer- og tjenester.

BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Behandle informasjon for å kunne utføre/fullføre avtale med deg

LAGRINGSTID:
Informasjon vil lagres inntil 5 år i vårt hotellsystem fra dato man har forespurt et opphold eller levering av våre varer- og tjenester. Vi forbeholder oss retten til å oppbevare informasjon for mer enn 5 år om det foreligger utestående krav som ikke er oppgjort.

 

Kjøp av gavekort via vår nettside:
Om du som avsender/kjøper av et gavekort på Hotel Ullensvang, vil nødvendig informasjon for å kunne fullføre salget til deg samt identifikasjon/referanseinformasjon om mottaker lagres i vårt system.

Gavekort utstedes når betaling er bekreftet. Betaling utføres ved hjelp av DIBS – som er leverandør av betalingsløsninger på nett og som er en del av Nets.


OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon på avsender/bestiller med navn, evt. firmaadresse
* Kontaktinformasjon om bestiller/avsender som e-post adresse, postadresse
* Identifikasjon på mottaker med navn, evt. firmaadresse (valgfritt å oppgi)
*
Gavekortbeløp
* IP adresse ved bestilling via internett, tidspunkter for autorisasjon og callback, type kort med eller uten PBS avtale, aksjonskode. Persondata kan kobles sammen med kjøpsinformasjon som sum på gavekort.
* Bank/kredittkortinformasjon som kortnummer, utløpsmåned, utløpsår samt kontrollsifre (CVC-kode)

BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Behandle informasjon for å kunne utføre/fullføre avtale med deg.

 

LAGRINGSTID:
Informasjon vil lagres inntil 5 år i vårt hotellsystem fra bestilt/forbrukt gavekort.

 

Informasjon som innhentes under oppholdet:
Gjester som sjekket inn på Hotel Ullensvang må forvente å autorisere et betalingskort ved ankomst. Man kan også bli forespurt å få tatt kopi av identifikasjon på personene som sjekker inn. Videre vil informasjon bli lagret når man logger seg på Hotel Ullensvang sitt gjestenettverk (internett/WiFi). Videre vil informasjon fra booking/bestilling bli håndtert under oppholdet i forskjellige situasjoner, det være seg for eksempel bordplassering i restauranten, postering/belastning av forbruk på avdelinger, telefonlogg fra romtelefon, registrering av etterlysning av tapt og funnet gjenstander etc. 

 

OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon som navn
* Kontaktinformasjon som telefonnummer, e-post adresse, postadresse, nasjonalitet
* Dokumentasjon/kopi av ID/pass/utfylt personskjema
* IP adresse og fysisk adresse på nettverkskort ved pålogging/bruk av hotellets nettverk som er øyeblikks informasjon som ikke lagres
* Detaljert oversikt over forbruk av varer og tjenester (forbruk mat/drikke, tjenester, telefon med tilhørende logg)
* Bankkort-/betalingsdetaljer


BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Nødvendig informasjon på bakgrunn av å kunne levere forventet service og oppfølging under oppholdet samt etterfølge juridiske forpliktelser.

LAGRINGSTID:
Informasjon vil lagres inntil 5 år i våre systemer fra opphold. Vi forbeholder oss retten til å oppbevare informasjon for mer enn 5 år om det foreligger utestående krav som ikke er oppgjort.

 

Informasjon basert på juridiske forpliktelser:
Hotel Ullensvang vil lagre informasjon i tilfeller hvor man har juridiske forpliktelser som tilsier at informasjon må lagres.

OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon som navn
* Kontaktinformasjon som telefon, e-post adresse, postadresse
* Dokumentasjon/kopi av ID / pass / utfylt personskjema
* Reservasjon/bookinginformasjon basert på tidligere opphold, bestilling, avbestilling, no shows etc. 
* Betalingsinformasjon med tilhørende kvitteringsdetaljer hvor kjøpshistorikk fremkommer.

 

BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Nødvendig informasjon på bakgrunn av juridiske forpliktelser.

LAGRINGSTID:
Informasjon vil bli lagret i henhold til hva norsk lov krever og tilsier.

 

Nyhetsbrev og andre former for markedsføring på bakgrunn av legitim interesse:
Om du forbruker våre varer- og tjenester vil dine personopplysninger kunne bli brukt til å markedsføre for vårt produkt ved bruk av nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring. Vi kan også bruke informasjon til å be om deltakelse i spørreundersøkelser med mål om å få dine tilbakemeldinger og synspunkt med formål om å forbedre våre varer- og tjenester.

 

I alle tilfeller som nevnt over vil du som mottaker av informasjon kunne be om at dine lagrede personopplysninger i våre system ikke skal brukes til å ikke motta fremtidige henvendelser og informasjon fra Hotel Ullensvang.

OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon som navn
* Kontaktinformasjon som e-post adresse
* Preferanser, ønsker og krav du som kunde hos oss har informert oss om ved tidligere henvendelser.
* Bookinginformasjon basert på tidligere opphold for å sende relevante tilbud og informasjon

BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Lagring og bruk av opplysninger er basert på bakgrunn av vår legitime interesse for å bedrive direkte markedsføring.


LAGRINGSTID:
Så lenge du som eksisterende gjest eller tidligere interessent har henvendt deg til Hotel Ullensvang og oppgitt forespurt informasjon – vil data kunne brukes til formål med direkte markedsføring.

 

 

Behandle nyhetsbrev og andre former for markedsføring basert på ditt samtykke:
Om du viser din interesse på hotellets brukerprofil på sosiale medier som for eksempel Facebook og Instagram, ved å like profilen samt evt. like, kommentere og dele hotellets bruker profil med dets innhold – medfører dette at brukerprofilen til den enkelte også vil fremkomme synlig på Hotel Ullensvang sin brukerprofil.

 

Om du melder deg på vårt nyhetsbrev ved fysisk å registrere din e-post adresse på hotellets nettside eller viser interesse ved å oppgi e-post adresse ved oppmøte på stand etc., samtykker du også at vi oppbevarer og behandler informasjon til markedsføring.

 

Ved kampanjer som kjøres på sosiale medier etc. vil man melde sin interesse ved å bekrefte dette ved å oppgi den informasjon som blir etterspurt. Ved slike kampanje-påmeldinger vil det fremkomme tydelig hva oppgitt informasjon vil kunne benyttes til og informasjon om mulighet til å avregistrere seg i ettertid.

 

OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon som navn
* Kontaktinformasjon som e-post adresse
* Preferanser, ønsker og krav du som kunde hos oss har informert oss om ved tidligere henvendelser.
* Bookinginformasjon basert på tidligere opphold for å sende relevante tilbud og informasjon

 

BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Lagring og bruk av opplysninger er basert på bakgrunn av samtykke til å motta nyhetsbrev og andre former for direkte markedsføring fra oss.  

 

LAGRINGSTID:
Inntil man trekker tilbake samtykke om behandling.

 

Behandle innkommende jobbsøknader:
Innkommende jobbsøknader via e-post og post som mottas av Hotel Ullensvang vil gjennomgås av HR-ansvarlig samt ansvarlig avdelingsleder i bedriften for vurdering om kandidat er potensiell arbeidstaker hos oss. Vi ber om at sensitive personopplysninger ikke oppgis. Ved vurdering ut over tilsendt søknad med evt. vedlegg – vil dette inkludere kontakt med oppførte referanser og bakgrunnssjekk basert på oppgitt informasjon.
Om du som kandidat blir ansatt hos oss, vil ansettelseskontrakt bli utarbeidet basert på oppgitte personopplysninger. 

 

OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon som navn, fødselsnummer
* Kontaktinformasjon som telefon, e-post adresse, postadresse, nasjonalitet
* Dokumentasjon/kopi av ID / pass / utfylt personskjema
* CV med tilhørende vedlegg samt søknadsbrev 
* Informasjon om hvilken stilling, posisjon, stillingsprosent etc. som fremkommer i søknad
* Utdannelse, arbeidserfaring, sertifikat, kurs og annen relevant informasjon tilknyttet søknad

BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Lagring og bruk av opplysninger er basert på bakgrunn av samtykke fra avsender.

LAGRINGSTID:
Søknader fra kandidater som ikke går videre i prosess vil bli slettet innen 12 mnd. etter mottak av søknad – på denne måten kunne ta kontakt med kandidat på et senere tidspunkt om dette skulle bli aktuelt. For kandidater som går videre i prosess vil informasjon bli lagret gjennom ansettelsesprosess og slettet om situasjon tilsier dette innen 12 mnd. Ved ansettelse – vil informasjon lagres så lenge man er ansatt på Hotel Ullensvang og også i ettertid så lenge situasjonen tilsier at informasjon er nødvendig å ta vare på for å opprettholde hotellets juridiske forpliktelser.

 

Informasjon om leverandører/tilbydere av tjenester/varer til Hotel Ullensvang:
Som eksisterende eller potensiell leverandør som har vist interesse ovenfor Hotel Ullensvang, vil vi kunne behandle informasjon om leverandør med tilhørende kontaktinformasjon på evt. kontaktperson(er). Som leverandør av varer/tjenester til Hotel Ullensvang vil vi behandle informasjon av leverandører representert som firma, enkeltforetak, kontaktpersoner på vegne av leverandør etc.

Vi har behov for å holde kontakt med våre leverandører for å følge opp blant annet tilbud, bestillinger og leveranser. Der kontrakten blir effektiv bare ved å kontakte enkeltpersoner/kontaktpersoner direkte. Behandling ansees dermed som nødvendig.

 

OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon på leverandør/kontaktperson(er) som navn
* Kontaktinformasjon som telefon, e-post adresse, postadresse
* Informasjon om hvilken stilling/posisjon hos leverandør

BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Behandle informasjon for å kunne opprettholde kontakt med formål om å påse at avtaler/kontrakter utføres som avtalt. Lagring og bruk av opplysninger er basert på bakgrunn av samtykke fra avsender.

LAGRINGSTID:
Inntil du som kontaktperson trekker samtykke eller informerer om at du ikke lenger er kontaktperson for relevant leverandør. Lagringstid av diverse dokumentasjon i forbindelse med større prosjekt og vedlikeholds prosesser tilsier opp til 10 år lagringstid.

 

Informasjon om eksisterende og tidligere ansatte ved Hotel Ullensvang:
Personaladministrasjon skjer både under og etter et ansettelsesforhold. Som eksisterende eller tidligere ansatt ved Hotel Ullensvang vil personopplysninger være lagret, med formål om å tilfredsstille juridiske forpliktelse som arbeidsgiver. Hotel Ullensvang har eget utarbeidet personverndokument for eksisterende ansatt ved hotellet – dette er tilgjengelig for alle eksisterende ansatte.

 

OPPLYSNINGER:
* Identifikasjon som navn, fødselsnummer/D-nummer
* Kontaktinformasjon som telefon, e-post adresse, postadresse, nasjonalitet
* Dokumentasjon/kopi av ID / pass / utfylt personskjema
* Bankkontonummer/ skatteopplysninger
* CV med tilhørende vedlegg samt søknadsbrev 
* Informasjon om hvilken stilling, posisjon, stillingsprosent etc. som fremkommer i søknad
* Utdannelse, arbeidserfaring, sertifikat, kurs og annen relevant informasjon tilknyttet søknad
*Referat medarbeidersamtale / ordensstraffer/ varsling

 

BEHANDLINGSGRUNNLAG:
Lagring og bruk av opplysninger er basert på bakgrunn av samtykke fra avsender samt for å tilfredsstille juridiske forpliktelser.

LAGRINGSTID:
Ved ansettelse – vil informasjon lagres så lenge man er ansatt på Hotel Ullensvang og også i ettertid så lenge situasjonen tilsier at informasjon er nødvendig å ta vare på for å opprettholde hotellets juridiske forpliktelser. Arbeidsgiver kan således ha et legitimt behov for å beholde tilrettevisning for å kunne dokumentere prosessen i en eventuell senere sak. Et eksempel kan være at det det oppstår rettslige spørsmål om påstått mobbing på en arbeidsplass også etter at et ansettelsesforhold er opphørt. Et annet eksempel er påstander om senskader. Det kan derfor være nødvendig å oppbevare dokumenter også etter at et ansettelsesforhold er avsluttet. Referanser: I de fleste tilfeller ønsker arbeidstaker å benytte sin tidligere sjef som referanse. Da er det ikke unaturlig at arbeidsgiver ønsker å beholde referat fra medarbeidersamtaler eller annen personaloppfølgning som grunnlag for dette.

 

Når arbeidsforholdet opphører, skal arbeidstakers e-postkasse mv. avsluttes, og innhold som ikke er nødvendig for den daglige driften av virksomheten, slettes innen rimelig tid.

 

Dine rettigheter

Du som registrert i vårt system har følgende rettigheter:

  • Be om tilgang til opplysningene som er lagret om deg
  • Be om retting av opplysninger som er uriktige
  • Be om sletting av opplysninger
  • Be om begrensning av behandling
  • Protestere mot at opplysninger blir behandlet
  • Be om utlevering av opplysninger til seg selv eller andre
  • Trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling
  • Klage til Datatilsynet i Norge (eller tilvarende organ der den registrerte bor eller der regelbrudd har funnet sted) på behandling av personopplysninge

 

Endringer i personvernerklæring

Ved endring, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

 

Behandlingsansvarlig for dine opplysninger

Hotel Ullensvang AS må ansees som behandlingsansvarlig for de personopplysninger som Hotel Ullensvang besitter. Det administrative og operasjonelle ansvaret for etterlevelse av personvern er gitt til ansvarlig person med tilhørende utvalg i bedriften. Bedriften kan ved henvendelser kontaktes på følgende måte:

Besøksadresse: Ullensvangvegen 865, 5781 Lofthus
Postadresse:     Hotel Ullensvang AS, Postboks 83, 5787 Lofthus
E-postadresse: ullensvang@hotel-ullensvang.no
Telefon:              +47 53 67 00 00

Dersom du mener at Hotel Ullensvang behandler personopplysninger i strid med lovverket, ber vi om en tilbakemelding om dette. Du kan også rette spørsmål eller klage til Datatilsynet.

 

Les mer
{{translations.GUEST_PLURAL}}
{{bookingModel.adults + bookingModel.children.length}} {{((bookingModel.adults + bookingModel.children.length) === 1 ? translations.GUEST_SINGULAR : translations.GUEST_PLURAL) | lowercase}}, {{bookingModel.rooms}} {{((bookingModel.rooms === 1) ? translations.ROOM_SINGULAR : translations.ROOM_PLURAL) | lowercase}}
{{translations.CHANGE_ORDER}}
{{translations.ARRIVAL}}
{{translations.DEPARTURE}}
{{translations.AGE_FOR_CHILD_PLURAL}}
{{translations.CHILD_AGE_INPUT_ERROR}}
{{translations.CHANGE_ORDER}}