Hotel Ullensvang & Ullensvang Bad holder åpent for boende gjester. Grunnet forsterket smittevernrutiner er innsjekk fra kl. 16:00 og utsjekk innen kl. 11:30. 
Mer informasjon og vilkår i forbindelse med Covid-19. 

Generelle betingelser grupper

På denne siden fremkommer våre generelle betingelser ved gruppebooking på Hotel Ullensvang.

MIDLERTIDIG BETINGELSER I FORBINDELSE MED CORONAVIRUS:

I forbindelse med den uavklare situasjonen rundt utbredelse av covid-19 viruset, har Hotel Ullensvang forståelse for alle våre gjester og kunder sin uvisshet basert på utbredelse av viruset pr. tid.

 

Hotel Ullensvang ønsker å skape forutsigbarhet ved å se bort ifra de generelle betingelser for endringer og avbestillinger, med håp om at situasjonen vil stabilisere seg og forbedres i nær fremtid og at besøket/arrangementet vil kunne utføres som avtalt.

 

Vi oppfordrer til en dialog mellom bestiller og hotellet, med formål om å kunne gi forutsigbare og gode betingelser for begge parter, gitt den uavklarte situasjonen.

 

Gyldighet
Disse betingelsene gjelder om ikke annen inngått skriftlig avtale rundt arrangement/bestilling foreligger. De avtalte priser er bindende for begge parter.

 

Avbestilling (Generelle betingelser)
a) Avbestilling av et helt arrangement uten økonomiske konsekvenser for arrangøren må skje skriftlig:
20 uker før ankomstdag – gjelder for bestillinger over 100 rom
8 uker før ankomstdag – gjelder for bestillinger på 31 - 100 rom
6 uker før ankomstdag – gjelder for bestillinger på 10 - 30 rom

b) Reduksjon i antall deltagere uten økonomiske konsekvenser for arrangøren:
4 – 2 uker før ankomst: -20% av det opprinnelig bestilte deltagerantallet 
2 – 1 uker før ankomst: -10% av det opprinnelig bestilte deltagerantallet

Avbestilling av inntil 3 rom kan imidlertid gjøres frem til kl. 18.00 dagen før ankomst uten belastning. 
Avbestilling eller uteblivelse (no-show) samme dag som arrangementet skal gjennomføres, belastes med full pris.

c) For avbestilling av pensjon senere enn ovennevnte frister, belastes arrangøren for 50% av bestilte tjenester for hele oppholdsperioden. Ved avbestilling senere enn 2 uker før ankomst dato, belastes bestiller 90% av bestilte tjenester. 

d) Ovenstående avbestillingsfrister gjelder også for øvrige varer og tjenester som er bestilt.

f) Hotellet forbeholder seg retten til å avkreve kompensasjon i tilfelle større reduksjon av deltagerantallet under arrangementets forløp.


Navneliste/arrangementprogram
Alfabetisk navneliste/romfordeling og evt. arrangementprogram skal sendes hotellet senest 2 uker før ankomst. I programmet skal tidspunkt for måltider, aktiviteter, program samt oppsett av møterom fremkomme.

 

Spesielle behov
Eventuelle allergier, matintoleranse, andre spesielle behov bes opplyst snarest mulig og senest 24 timer før ankomst for å kunne forvente tilrettelegging fra hotellets side.

 

Disposisjon av rom
Overnattingsrommene er klare til innsjekk fra kl. 15.00 ankomstdag. Bestilte rom holdes til kl. 18.00 med mindre det er gitt beskjed om senere ankomst. Rommene disponeres frem til kl. 12.00 avreisedag om ikke annet er avtalt. Felleslokaler disponeres etter tidspunkt avtalt med hotellet i forkant av opphold.

 

Priser

Alle priser er netto til Hotel Ullensvang om ikke annet er avtalt. Prisene er gitt på bakgrunn av dagens avgiftsbestemmelser. Vi forbeholder oss retten til å foreta justeringer i prisene som følger av økte kostnader ved innkjøp av varer og tjenester, økte skatter og avgifter eller ved andre omstendigheter utenfor hotellets kontroll. 
Ved avbestilling med mer enn 20% av det bestilte antallet, forbeholder Hotel Ullensvang AS å endre prisene.

 

Betalingsvilkår
Endelig oppgjør foretas senest ved avreise om ikke annet er avtalt. Hotellet reserverer seg for muligheten om å be om innbetaling av depositum evt. forhåndsbetaling (helt eller delvis) i forkant av opphold.
Ved henvendelse fra kunde om ønske å få tilsendt faktura i etterkant av opphold, må man oppgi organisasjonsnummer, korrekt faktura adresse samt evt. merking av faktura. Hotellet vil gjøre en kredittvurdering av firma. Forfall på våre fakturaer er senest 14 dager og ved sen betaling beregnes lovbestemt forsinkelsesrente iht. forsinkelsesrenteloven §3.
Ved ønske om tilsendt faktura, skal etterspurt informasjon oppgis for vurdering av forsendelse av faktura.
Vi gjør oppmerksom på at det ved faktura, vil bli belastet ett administrasjonsgebyr.

Hotel Ullensvang aksepterer betaling fra følgende kredittkortselskaper: Visa, MasterCard, American Express, Diners og Eurocard. 
Våre gjester som betaler med American Express eller Diners, vil bli belastet med 1% kredittkortgebyr. Betaling med ordinært bankkort (debetkort) vil ikke bli belastet med gebyr.

 

Ansvar for deltagerregning

Det vil bli opprettet egen regning for hver deltager for ytelser som ikke er inkludert i pristilbudet. Arrangøren er ansvarlig for ikke oppgjorte deltagerregninger (inkludert evt. eksterne aktører som bor på hotellet som følge av arrangøren (bussjåfør, foredragsholder etc.). Hotellet forbeholder seg retten til å kreve oppdragsgiver for innbetaling av forbruksregninger samt evt. erstatning ved skade som påføres hotellet som følge av uaktsomhet eller forsettelig opptreden av deltagerne.

 

Ansvar for skade, tyveri m.v.
Arrangøren står ansvarlig for skade som påføres hotellet som følge av uaktsomhet eller forsettelig opptreden av deltagerne. Ved utlevering av nøkler til lokaler/rom er mottageren ansvarlig for låsing når disse er uten tilsyn. Hotellet har generell ansvarsforsikring.

 

Spesielle forhold
Plassering av gaver, bruk av spesielt utstyr, oppsetting av dekorasjoner, heising av flagg/vimpler, skilting osv. må av praktiske hensyn avtales på forhånd. Loven tillater ikke nytelse av medbrakt alkoholholdig drikkevarer i hotellets lokaler. Arrangøren må sørge for at gjestene retter seg etter de avtalte tidspunkter når det gjelder opphør av servering og musikk/dans. Det er ikke tillatt å medbringe mat eller drikkevarer for konsumering på Hotel Ullensvang. Arrangøren holdes ansvarlig for evt. kompensasjon hotellet må kompensere ovenfor andre gjester grunnet brudd på ro og orden blant deltagerne.

 

Force majeure
Hendelser utenfor avtalepartenes kontroll – for eksempel streik, lockout, brann etc. som gjør det umulig å oppfylle forpliktelsene i denne avtale – gir rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

 

Verneting
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag, eller mellom gjester og Hotel Ullensvang, skal behandles etter norsk rett.

 

Personvernerklæring
Se egen side for Hotel Ullensvang sin personvernerklæring - trykk her

Les mer
{{translations.GUEST_PLURAL}}
{{bookingModel.adults + bookingModel.children.length}} {{((bookingModel.adults + bookingModel.children.length) === 1 ? translations.GUEST_SINGULAR : translations.GUEST_PLURAL) | lowercase}}, {{bookingModel.rooms}} {{((bookingModel.rooms === 1) ? translations.ROOM_SINGULAR : translations.ROOM_PLURAL) | lowercase}}
{{translations.CHANGE_ORDER}}
{{translations.ARRIVAL}}
{{translations.DEPARTURE}}
{{translations.AGE_FOR_CHILD_PLURAL}}
{{translations.CHILD_AGE_INPUT_ERROR}}
{{translations.CHANGE_ORDER}}